Участие в дните на българската култура във Фрайбург

Участие в дните на българската култура във Фрайбург
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Василева Огойска доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Мария Огойска и проф. Михаил Неделчев с доклади в Дните на българската култура във Фрайбург, изнасяне на лекции и участие в дискусии, представяне на деп. “Нова българистика”, издателски поредици и програмите към департамента.