Разширяване на изследванията, насочени към развитието на франкофонски магистърски програми - платформа на специализирания/технически френски език и на езиковите технологии

Разширяване на изследванията, насочени към развитието на франкофонски магистърски програми - платформа на специализирания/технически френски език и на езиковите технологии
Финансиране:
Външен

Агенция на франкофонските университети

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
действащ