Участие в TEPSA Pre-Presidecy Conference in Madrid

Участие в TEPSA Pre-Presidecy Conference in Madrid
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на втори представител от НБУ – Лилия Колова в TEPSA Pre-Presidecy Conference в Мадрид и в пленарна сесия “Възстановяване на обществения дебат като отговор на ЕС на пост-истината и предизвикателства: обсъждане, качествена информация и обучение на гражданите”.