Седма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence and Social Engagement of the Research in Humanities, Social Science and Arts” 2023 г.

Седма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence and Social Engagement of the Research in Humanities, Social Science and Arts” 2023 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Димитър Милчев Вацов проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на седма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence and Social Engagement of the Research in Humanities, Social Science and Arts” като международен форум с участие на докторанти и преподаватели от НБУ и партньорските университети по проект ERUA – Paris-8, Konstanz и Roskilde.