Участие на доц. д-р Йордан Ефтимов в Международна научна конференция Българистични четения – Сегед 2023, 1-2 юни 2023 г., организирана от Института по славянски филологии при Сегедския университет, с доклад на тема “Българската литература на крилете на национализма: от “Български хроники” на Стефан Цанев до “Глина” на Виктория Бешлийска”, както и среща с водещи издатели в Будапеща

Участие на доц. д-р Йордан Ефтимов в Международна научна конференция Българистични четения – Сегед 2023, 1-2 юни 2023 г., организирана от Института по славянски филологии при Сегедския университет, с доклад на тема “Българската литература на крилете на национализма: от “Български хроники” на Стефан Цанев до “Глина” на Виктория Бешлийска”, както и среща с водещи издатели в Будапеща
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Йордан Симеонов Ефтимов доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Йордан Ефтимов с доклад в Международна научна конференция Българистични четения, Сегед, Унгария.