Участие в лятно училище на Варшавския военен университет, факултет “Национална сигурност” – Полша, 26.06-07.07.2023 г.

Участие в лятно училище на Варшавския военен университет, факултет “Национална сигурност” – Полша, 26.06-07.07.2023 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Михаел Минев Димитров доц. д-р
Статус:
реализиран

От 26 юни до 7 юли 2023 г. двама студенти на НБУ - Афродити Папастатова и Теодора Павлова, обучаващи се в бакалавърска програма „Гражданска и корпоративна сигурност“, взеха участие в лятно училище, организирано от Варшавския военен университет. С отличното си представяне те затвърдиха водещата роля на Нов български университет в качеството му на център за иновативно обучение по ключовите въпроси на националната сигурност. Сред множеството разгледани теми в рамките на събитието са били новите възможности за използване на добавена/виртуална реалност в обучителни сценарии, технически компоненти за формиране на опозната картина на ядрената, химическа и биологическа обстановка, наред с новите модуси на противоборство.


Постигнати резултати


1. утвърждаване на партньорството между НБУ и Варшавския военен университет и участие в програма на Еразъм+ от типа Blended Intensive Programme;
2. повишаване удовлетвореността на студентите от обучението в НБУ и възможностите за мобилност;