Лятна школа по антропология “Текстилът – културна технология, индустриално развитие и културно наследство” (гр. Сливен и с. Жеравна: 4-9.09.2023 г.)

Лятна школа по антропология “Текстилът – културна технология, индустриално развитие и културно наследство” (гр. Сливен и с. Жеравна: 4-9.09.2023 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на лятна школа по антропология “Текстилът – културна технология, индустриално развитие и културно наследство ” с участие на студенти и докторанти от деп. “Антропология”, “Дизайн”, “Кино, реклама и шоубизнес”, “Изящни изкуства” и съвместно с РИМ гр. Сливен и Обществен дарителски фонд - Сливен. Школата се провежда под формата на лекции, събеседване с включване на теренна работа по групи и конкретни теми и участие в ателиета. Лятната школа по антропология е включена в лятната програма на консорциума ERUA, като 9 студенти от университет Париж-8 проявяват интерес.