Участие в конференцията на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA23), Белград, 20-23 септември, 2023 г.

Участие в конференцията на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA23), Белград, 20-23 септември, 2023 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лилия Александрова Гурова проф. д-р
Статус:
действащ

Участие с доклад на проф. д-р Лилия Гурова в конференция на Европейската асоциация по философия на науката в Белград, Сърбия, в кръгла маса и в заседанието на Управителния съвет на EPSA.