Съфинансиране от НБУ на консултантска услуга за кандидатстване по европейската инициатива “European Universities”, фаза 2

Съфинансиране от НБУ на консултантска услуга за кандидатстване по европейската инициатива “European Universities”, фаза 2
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Димитър Трендафилов Йончев проф. д.н.
Статус:
действащ

Заплащане на част от сумата за консултантска услуга за кандидатстване по европейската инициатива “European Universities” за ERUA2, заедно с партньорските университети от консорцума.