Acta Nova Humanistica – научно списание за хуманитаристика на НБУ

Acta Nova Humanistica – научно списание за хуманитаристика на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Момчил Николаев Методиев проф. д.ф.н.
Статус:
действащ

Подготовка на първи и втори брой за 2023 г. на списание Acta Nova Humanistica - научно списание за хуманитаристика на НБУ, излизащо в 2 бр. годишно с обем до 200 стр. и статии на български език, английски, немски и френски на хартиен и електронен носител.