Научна конференция: От кремъка до танка. Как икономиката, технологията и климата променят историята?

Научна конференция: От кремъка до танка. Как икономиката, технологията и климата променят историята?
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Момчил Николаев Методиев проф. д.ф.н.
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на традиционна годишна научна конференция под надслов “Историята като наука, образование и професия” с участие на преподаватели, студенти и докторанти на деп. “История” на НБУ, деп. “Археология”, “Философия и социология”, “Средиземноморски и Източни изследвания”, “Антропология”, СУ “Св. Климент Охридски”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.