Съфинансиране на проект ERUA

Съфинансиране на проект ERUA
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Димитър Трендафилов Йончев проф. д.н.
Статус:
действащ

Съфинансиране на проект ERUA чрез поемана на разходите за транспорт на 23 участници от НБУ в срещата на върха 2023 в Университета Роскилде, Дания.