Участие на проф. Момчил Методиев, д.н., в международната научна конференция “In Search of the Enemy…” The security apparatus in the countries of Central an Eastern Europe towards independent circles, manifestations of social resistance and oppositional attitudes 1956-1980, която ще се проведе на 23-24 октомври 2023 г. във Вроцлав, Полша, организирана от изследователския отдел на Института за национална памет на Полша

Участие на проф. Момчил Методиев, д.н., в международната научна конференция “In Search of the Enemy…” The security apparatus in the countries of Central an Eastern Europe towards independent circles, manifestations of social resistance and oppositional attitudes 1956-1980, която ще се проведе на 23-24 октомври 2023 г. във Вроцлав, Полша, организирана от изследователския отдел на Института за национална памет на Полша
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Момчил Николаев Методиев проф. д.ф.н.
Статус:
действащ

Участие на проф. Момчил Методиев, д.н. в международна научна конференция “In Search of the Enemy…” The security apparatus in the countries of Central an Eastern Europe towards independent circles, manifestations of social resistance and oppositional attitudes 1956-1980 във Вроцлав, Полша с доклад на тема “Coercion, Infiltration, Control. State Security and Bulgarian Orthodox Church”.