Детска литература и българските училища в чужбина

Детска литература и българските училища в чужбина
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Огняна Атанасова Георгиева-Тенева доц. д.н.
Статус:
действащ

Участие на доц. Огняна Тенева, д.н. в две кръгли маса към Салона на съвременната българска литература за деца, организиран от Българският културен институт в Рим и представяне на доклад “Детето и “трудните места” в лирическия текст”.