Нишко и Пиротско в историята

Нишко и Пиротско в историята
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на пътуващ семинар с цел практическо обучение (in situ) за студентите от БП и МП на деп. “История” и деп. “Археология” и докторанти с маршрут: София – Погановски манастир – Питор – Ниш – Зайчар – Долна Каменица – София. По време на практическото обучение ще бъдат изнесени лекции, представящи посетените места и паметници, музеи и др. обекти.