Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 25 ноември 2023 г.

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 25 ноември 2023 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирена Георгиева Василева проф. д.н.
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на конкурс по превод на кратък текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език) за ученици от 11-12. клас на 25 ноември 2023 г. Награждаването ще бъде в Центъра за книгата на 11 декември 2023 г. Практически дейности за студентите от деп. “Чужди езици и култури” и “Нова българистика” в организацията на събитието и оценяване на преводите.