Българската историография след 1989/Bulgarian Historiography after 1989

Българската историография след 1989/Bulgarian Historiography after 1989
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Стефан Иванов Дечев доц. д-р
Статус:
действащ

Заплащане на такса за публикация на приета за печат статия на доц. д-р Стефан Дечев “Bulgarian Historiography after 1989” в издание на Cambridge University Press с Open Access.