Представяне на общоуниверситетското издание “Българско стихознание” на Мирослав Янакиев: книгата, предисторията, отзивите

Представяне на общоуниверситетското издание “Българско стихознание” на Мирослав Янакиев: книгата, предисторията, отзивите
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Статус:
действащ

Представяне на общоуниверситетско издание “Българско стихознание” на проф. Мирослав Янакиев, посветено на 100-годишнината от рождението му, в НБУ в ЦЕНТЪРа.