Зимна школа и годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология”, 23-25 февруари, 2024 г.

Зимна школа и годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология”, 23-25 февруари, 2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Веселина Христова Къдрева ас. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на зимна школа и годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология” в Благоевград, университетски комплекс “Бачиново”.