Представяне на свидетелства за историята на България

Представяне на свидетелства за историята на България
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Радостина Тодорова Тодорова
Статус:
действащ

Дигитализиране на копия на 7 книги от поредицата “Чужди пътеписи за Балканите” и създаване на уебсайт “Свидетелства за историята на България” (https://svidetelstvabg.nbu.bg/), където ще бъдат поместени резюмета, пътеписите, авторите и др. информация за книгите.