Конкурс по приложна лингвистика за гимназисти, изучаващи английски и френски език – 2024 г.

Конкурс по приложна лингвистика за гимназисти, изучаващи английски и френски език – 2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Емануела Славомирова Чичова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на конкурс по приложна лингвистика за гимназисти с английски и френски език в НБУ (23 март 2024 г.) и включване на студенти от БП “Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)” в организацията на конкурса.