Social (in)justice for all: A case study of Bulgarian immigrants in Canada

Social (in)justice for all: A case study of Bulgarian immigrants in Canada
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Дияна Димитрова Янкова проф. д.н.
Статус:
действащ

Участие на проф. Дияна Янкова, д.н. с доклад в международна конференция Social and Environmental (In)Justice in Discourse and in the Literary/Artistic Imagination в Ecole Normale Superieure в Тунис (16-18 април 2024 г.)