Янина – столицата на Епир - 2024 г.

Янина – столицата на Епир - 2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на пътуващ семинар с цел практическо обучение (in situ) за студентите от БП и МП на деп. “История”, деп. “Археология”и деп. “Средиземноморски и Източни изследвания” и докторанти с маршрут: София – Кулата – Вергина – Янина – Дедона – Пела – София. По време на практическото обучение ще бъдат изнесени лекции, представящи посетените места и паметници, музеи и др. обекти.