Седмица на италианския език в България 2012: "Италианската култура, представена чрез езика . Дидактическа реалност и перспективи за преподаването й"

Седмица на италианския език в България 2012:
Финансиране:
Външен

Министерство на външните работи на Република Италия

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Нели Николова Раданова доц. д-р
Статус:
реализиран

Повишаване на квалификацията на преподаватели по италиански език в начални и средни училища и в университети
Насърчаване на популяризирането на италианската култура в България, представена чрез езика


Постигнати резултати


Проведен курс под формата на лекции, семинари и кръгли маси в НБУ в София
Проведен курс в Скопие, Македония