Пета школа по превод TRAD NBU 2024

Пета школа по превод TRAD NBU 2024
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Венета Атанасова Сиракова доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на Петата школа по превод TRAD NBU, организирана от деп. “Чужди езици и култури” - представяне на обучението по превод в НБУ, работа върху широк диапазон текстове – юридически, административни, туристически, медицински, научно-популярни, публицистични, обществено-политически, литературни, лекции от специалисти по превод, използване на електронни ресурси.