Втори интердисциплинарен пътуващ семинар “Места на памет” 2024

Втори интердисциплинарен пътуващ семинар “Места на памет” 2024
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Дафинка Василева Сидова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Реализация на втори етап от кампанията “Места на памет” – интердисциплинарен пътуващ семинар до Ниш, Сърбия (12 – 13 май 2024 г.) с участие на преподаватели и студенти от деп. “Политически науки”, “Национална и международна сигурност”, “Медия и комуникации”, “Когнитивна наука и психология”.