Четвърти пътуващ семинар по криминология

Четвърти пътуващ семинар по криминология
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Йордан Стоянов Дойков доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на четвърти пътуващ семинар по криминология за студенти от БП “Гражданска и корпоративна сигурност” и майнър програма, МП “Криминология и политики за превенция на престъпността” и посещение на 2 пенитенциарни заведения в гр. Сливен и гр. Стара Загора.