Участие в научна конференция “Les etrangers et les minorites nationales dans les societes en epuration (Europe apres 1945)” [Чужденци и национални малцинства в обществата в процес на прочистване (Европа след 1945 г.)] - Universite Cote d’Azur, гр. Ница, 04.06. – 05.06.2024 г.

Участие в научна конференция “Les etrangers et les minorites nationales dans les societes en epuration (Europe apres 1945)” [Чужденци и национални малцинства в обществата в процес на прочистване (Европа след 1945 г.)] - Universite Cote d’Azur, гр. Ница, 04.06. – 05.06.2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Любомира Константинова Вълчева-Нъндлол гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол в международна научна конференция “Les etrangers et les minorites nationales dans les societes en epuration (Europe apres 1945)” (5-6 юни 2024 г., Ница, Франция) с доклад “L’heterogeneite nationale a l’epreuve de la sortie de la Seconde guerre mondiale : entre nationalite juridique, ethnicite, mixite conjugale et loyaute politique”.