Международен методичен семинар “Подготовка на специалисти по превод, междукултурна и политическа комуникация през XXI век” и докторантски форум с елементи на иновативния формат “Научен Слам” (Science

Международен методичен семинар “Подготовка на специалисти по превод, междукултурна и политическа комуникация през XXI век” и докторантски форум с елементи на иновативния формат “Научен Слам” (Science
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Борис Анатолиевич Наймушин доц. д-р
Статус:
реализиран

1. Провеждане на международен методичен семинар “Подготовка на специалисти по превод, междукултурна и политическа комуникация през XXI век” в НБУ, РКИЦ, ПУ “Паисий Хилендарски” и докторантски семинар


Постигнати резултати


1. Сборник с доклади и материали от семинара на ру


Екип:

  • доц. д-р Борис Наймушин - преподавател
  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател