Двустранен международен семинар “Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации

Двустранен международен семинар “Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Пламен Иванов Дойнов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Целта на проекта е да се реализира международна научна среща в рамките на семинар в Нов български университет, организиран от деп. „Нова българистика“, в който участваха двама водещи изследователи във Великобритания и Европа в областта на литературната и културна история на комунизма – Евгений Добренко (Шефилдски университет) и Галин Тиханов (Лондонски университет, Queen Mary College). Семинарът се проведе на 2-6 декември 2013 г. По време на събитието са представени 7 публични лекции от двамата чуждестранни лектори и петима преподаватели от НБУ, проведени 2 работни академични срещи и едно премиерно представяне на нов научен сборник.


Постигнати резултати


Публикуване на текстовете от семинара в научен сборник “Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации”


Екип:

  • проф. Пламен Дойнов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Йордан Ефтимов - преподавател
  • проф. Михаил Неделчев - преподавател
  • доц. Морис Фадел д.н. - преподавател
  • доц. д-р Биляна Курташева - преподавател