Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия
Финансиране:
Външен

EOARD

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Георги Илиев Петков доц. д-р
Статус:
действащ

Разработване на компютърни симулации, които да разширят вече съществуващата когнитивна архитектура DUAL с механизми за социални взаимодействия и взаимодействие с потребителя;
Разработване на ментални симулации на алтернативни светове;


Екип:

  • доц. д-р Георги Петков - преподавател
  • гл. ас. д-р Иван Ванков - преподавател