Кръгла маса с чуждестранно участие на тема: “Реформите в системата за сигурност на Република България

Кръгла маса с чуждестранно участие на тема: “Реформите в системата за сигурност на Република България
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Христо Василев Георгиев проф. д-р
Статус:
реализиран

Организирането и провеждането на кръгла маса е част от ежегодните усилия на департамент Национална и международна сигурност да осигурява форум за дискутиране на актуални проблеми на сигурността. За участие в кръглата маса са поканени български и чуждестранни организации, университети и изследователски институти, представители на бизнеса, неправителствени организаци, държавни и местни институции, медии и др. Събитието се проведе на 3 юни 2014 г. и включи пленарни заседания и заседания на три тематични секции и даде възможност на участниците да споделят своите изследвания по проблемите, рисковете и перспективите пред реформирането на системата за сигурност и свързаната с това необходимост от развитие на съдържанието на програмите за сигурност.


Екип:

  • проф. д-р Христо Георгиев - преподавател
  • проф. д-р Венелин Георгиев - преподавател
  • проф. Георги Бахчеванов д.н. - преподавател
  • проф. Николай Радулов д.н. - преподавател
  • Анна Христова Григорова - служител