Участие, опит и овластяване на ромски младежи/PEER

Участие, опит и овластяване на ромски младежи/PEER
Финансиране:
Външен

JUST/2013/Action Grants - FRC/AG

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Галина Атанасова Маркова-Дерелиева д-р
Статус:
действащ

Проектът има за цел да създаде трайни партньорства между участващите университети и местни общностни групи в подкрепа на млади роми, които да се включат в обществения живот;
Целта е да се подпомогнат младите роми да постигнат промени, насочени към изграждане на култура на уважение и приобщаване, като процесът се разгърне не само на регионално, но и на национално и дори европейско равнище