Правна лингвистика: интердисциплинарната парадигма на юридическия език

Правна лингвистика: интердисциплинарната парадигма на юридическия език
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Дияна Димитрова Янкова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Международната асоциация по англицистика (ISLE) организира конференция в университета в Цюрих от 24-27.08.2014 г., в която взе участие проф. д-р Дияна Янкова с доклад на тема „Правна лингвистика: интердисциплинарната парадигма на юридическия език“. Конференцията представлява авторитетен форум на специалисти в областта на англицистиката и фокусира върху различни аспекти на изучаването на езика и особено на интердисциплинарните изследвания.


Екип:

  • проф. Дияна Янкова д.н. - преподавател