Литературен конкурс за средношколци 2014 г., изучаващи английски език

Литературен конкурс за средношколци 2014 г., изучаващи английски език
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
реализиран

Конкурсът за творческо писане на английски език на НБУ, организиран от департамент „Англцистика“, и тази година привлече много ученици от София и страната. Участие в него взеха средношколци от Първа английска гимназия, гр. София, ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник, Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“, гр. София, Национален учебен комплекс по култура, гр. София, 140 СОУ „Иван Богоров“, гр. София, 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София.
В модул „Есе“ участниците имаха избор между следните три теми 1. My life goals how I see myself in 10 years’ time. 2. Is globalization a positive or a negative process? 3. It is the time you have wasted on your rose that makes your rose so important.
В модул „Разказ“ от участниците се очакваше да напишат продължение на първото изречение на разказ от известен писател. Изборът беше между разказ на К. Мансфийлд (“When dear old Mrs Hay went back to town after staying with the Burnells she sent the children a doll’s house.”), разказ на Хемингуей („The door of Henry’s lunch-room opened and two men came in.“) У. Алън („There is no question that there is an unseen world unexplainable events occur constantly.“) 119-те конкурсни работи бяха оценени от жури в състав доц. д-р Мария Стамболиева (председател) и студентките от департамент „Англицистика“ на НБУ Теодора-Евтимия Максимилянова Кирова, Мария Антонова Малчева, Регина Стоянова Стойкова, Жоржета Георгиева Николова, Даря Петрова Момчилова. Над половината от журираните работи бяха одобрени и отличени, а авторите получиха грамоти за отлично представяне. 7 конкурсни работи и три училища бяха наградени с парични и материални награди.


Екип:

  • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател