Участие с доклад в конференция ‘Europe: Crisis and Renewal’, 5-8 April 2013 в Fitzwilliam College, Cambridge UK на гл. ас. д-р Елена Тарашева ‘The Image of Bulgaria in the British Press: Critical Disc

Участие с доклад в конференция ‘Europe: Crisis and Renewal’, 5-8 April 2013 в Fitzwilliam College, Cambridge UK на гл. ас. д-р Елена Тарашева ‘The Image of Bulgaria in the British Press: Critical Disc
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Елена Борисова Тарашева доц. д-р
Статус:
реализиран

Кой и защо изучава Източна Европа е въпрос, който би озадачил много изследователи. Международната конференция на Британската асоциация за изследване на Източна Европа, проведена от 4 до 8 април 2013 г. в Кеймбриж събира около 500 изследователи, основно от Англия, но и от Швеция, Финландия, Америка, Русия и др.
На конференция са обсъдени историята и перспективите на регионалните изследвания. Огромна част от презентациите на конференцията са доказателство, че макар комунистическият блок да е част от историята, интересът към изследването му не е отминал.
Гл. ас. д-р Елена Тарашева представи доклад за образа на България в британските медии. Актуалната тематика и иновативните изследоватеслки методи предизвикват оживена дискусия.
Презентация е представена на семинар „Знания за ПР практици и журналисти“, организиран съвместно с департаментите Масови комуникации, Англицистика и Политически науки в НБУ.


Постигнати резултати


1. Докладът е предаден за публикуване в сборник и е представен на семинар в НБУ;
2. Доцентура на гл. ас. д-р Елена Тарашева;


Екип:

  • доц. д-р Елена Тарашева - преподавател