Литературен конкурс за средношколци, изучаващи испански, немски, италиански и френски език

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи испански, немски, италиански и френски език
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Даниела Александрова Александрова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Проектът си постави две основни цели
1. Рекламна - да привлече в НБУ средношколци от София и страната, които изучават испански, немски, италиански и френски език в езикови гимназии или гимназии с разширено изучаване на чужд език.
2. Образователна - да предложи на студентите от програмите към Департамент „Романистика и германистика“ нова форма на обучение, пряко свързана с бъдещата им професионална дейност – чрез включването им в организирането и провеждането на конкурс за творческо писане на изучавания от тях език.
За да обхване възможно най-голям брой кандидати, конкурсът се проведе по електронен път, като участниците предадоха своите работи по точно определени критерии и в точно определен срок на специално създадени за целта електронни пощи.
Конкурсът се проведе от студенти в програмите на Департамента и/или студенти, изучаващи чужд език на ниво В2, консултирани от ръководителя на проекта и координаторите по езици. Работата на студентите беше оценена, а оценката им – включена в общата им оценка по практически език.
Награждаването се състоя в НБУ и учениците се запознаха с материалната база на Университета. Като специални гости на заключителната част на конкурса присъстваха деканът на ФБО, проф. Арабаджийски, директорите на културните институти на Испания, Италия и Германия, представители на издателство Колибри и Просвета.

Наградени училища
Първо място - Езикова Гимназия "Иван Вазов", гр. ПЛОВДИВ,
Второ място - СОУ "Васил Левски" от гр. ТРОЯН
Трето място - 4-та ЕГ "Фредерик Жюлио Кюри" от гр. ВАРНА.

Испански език
Първо място за КАМЕЛИЯ ШИВАРОВА от ЕГ "Иван Вазов", гр. Пловдив.
Второ място за НИКОЛА КОЛЕВ от ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров, гр. Велико Търново.
Трето място за АДРИАНА ВАСИЛЕВА, от 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", гр. София.

Немски език
Първото място е за ЯМИН ХАСАНКХАНИ от 31 СУЧЕМ "ИВАН ВАЗОВ", гр. София.
Второто място е за ЦВЕТОМИРА БОТЕВА от Национална Априловска Гимназия, гр. Габрово.
Третото място е за ЖАКЛИН ИЛИЕВА ТОДОРОВА от Гимназия Гьоте, гр. Бургас.

Италиански език
Първо място за РЕНЕТА ИВАНОВА от ЕГ "Иван Вазов", гр. Пловдив.
Второ място за ДЕНИЦА ЗМЕЕВА от 105 СОУ "Атанас Далчев", гр. София.
Трето място за СИЛВЕНА КАРПАЧЕВА от 105 СОУ "Атанас Далчев", гр. София.

Победителите по френски език са ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово - първо място и ДАРИНА СТОЯНОВА от 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" на второ място.


Екип:

  • гл. ас. д-р Даниела Александрова - преподавател
  • гл. ас. д-р Милен Шипчанов - преподавател
  • гл. ас. д-р Мария Спасова - преподавател
  • гл. ас. д-р Десислава Давидова - преподавател
  • преп. Камелия Джурелова - преподавател