Участие на доц. д-р Веселина Манева, щатен преподавател в НБУ, департамент „Право“, в III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»

Участие на доц. д-р Веселина Манева, щатен преподавател в НБУ, департамент „Право“, в III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Веселина Неделчева Манева проф. д-р
Статус:
реализиран

Участие на доц. д-р Веселина Манева в III Международен юридически форум “ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ” (13 – 14 февруари 2015 г.), организиран от Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина с доклад на тема “Защита прав интелектуалньной собственности в Республики Болгарии”.


Екип:

  • проф. д-р Веселина Манева - преподавател