Участие на проф. д-р Николай Арабаджийски в Девети Световен конгрес на Международния съвет по изследване на Централна и Източна Европа (ICCEES) 3 – 8 август 2015 г. в Макахури, Япония

Участие на проф. д-р Николай Арабаджийски в Девети Световен конгрес на Международния съвет по изследване на Централна и Източна Европа (ICCEES) 3 – 8 август 2015 г. в Макахури, Япония
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Николай Запринов Арабаджийски проф. д-р
Статус:
реализиран

Участие на проф. д-р Николай Арабаджийски като член на международен екип (включващ представители на Башкирската академия за държавна служба и управление при Президента на Република Башкортостан и Академия по публична администрация към Президента на Република Казахстан) в Девети Световен конгрес на Международния съвет по изследване на Централна и Източна Европа (ICCEES) 3 – 8 август 2015 г. в Макахури, Япония с презентация и доклад на тема “Участието на гражданите в местното самоуправление в Република България” и представяне на учебник “Държавно и публично управление”. НБУ. С., 2014 г.


Екип:

  • проф. д-р Николай Арабаджийски - преподавател