Участие в международна конференция по Психология (International Convention of Psychology Science (ICPS)), под егидата на Асоциацията за Психолочиеска Наука (APS) на 12-14 Март 2015

Участие в международна конференция по Психология (International Convention of Psychology Science (ICPS)), под егидата на Асоциацията за Психолочиеска Наука (APS) на 12-14 Март 2015
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Пенка Йорданова Христова доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие в организираната за първи път международна конференция по психология ICPS в Амстердам (12 – 14 март 2015 г.) от Асоциация за Психологическа наука с постер презентация Physiological Arousal Facilitates Conjunction Search на гл. ас. Пенка Христова, Антония Драганова и проф. Стефан Матеев.


Екип:

  • доц. д-р Пенка Христова - преподавател
  • Антония Драганова - студент
  • проф. Стефан Матеев д.н. - преподавател