PEER - Participation, Experiences and Empowerment for Roma Youth

PEER - Participation, Experiences and Empowerment for Roma Youth
Финансиране:
Външен

JUST/2013/Action Grants - FRC/AG

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Галина Атанасова Маркова-Дерелиева д-р
Статус:
действащ

Проектът цели работа на университети в сътрудничество с местни общностни групи за ефективна подкрепа на млади роми, които да се включат успешно в обществения живот;
Проектът има за цел постигане на трайни промени, които да тръгнат от местната общност и да демонстрират перспектива за разширяване и разпространение на регионално и дори европейско равнище


Екип:

  • д-р Галина Маркова-Дерелиева - преподавател
  • Борислава Любомирова Мечева - служител
  • Арсо Емилов Ганев - служител
  • Анжела Стефчова Филипова - служител