История на българската секция на Балканския медицински съюз като част от историята на здравната и медицинска култура

История на българската секция на Балканския медицински съюз като част от историята на здравната и медицинска култура
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Живка Бориславова Винарова проф. д. м. н.
Статус:
реализиран

Издирване и заснемане на годишниците и българското участие в тях на периодичното изданието на Балканския медицински съюз “Archives de l’Union Medicale Balkanique”, издавано в Букурещ за периода 1987 – 2003 г.


Екип:

  • проф. Живка Винарова д. м. н. - преподавател
  • доц. д-р Полина Михова - преподавател
  • Яна Манева-Георгиева - студент