Представяне на експериментални резултати в областта на микробиологията на околната среда (молекулярен и класически микробиологичен анализи) на VI-я FEMS Конгрес, Маастрихт, Холандия, Юни 2015

Представяне на експериментални резултати в областта на микробиологията на околната среда (молекулярен и класически микробиологичен анализи) на VI-я FEMS Конгрес, Маастрихт, Холандия, Юни 2015
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на доц. д-р Галина Сачанска в VI-я FEMS конгрес в Маастрихт, Холандия (7 – 11 юни 2015 г.) с доклад на тема “Comparative Analysis of Bacterial Diversity in Heavy Metal Polluted Soils Estimated by Molecular and Cultivation-based Techniques”.


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател