Публичен семинар “Има ли нови леви проекти в Европа?"

Публичен семинар “Има ли нови леви проекти в Европа?
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Антоний Тодоров Тодоров проф. д.н.
Статус:
реализиран

Организиране на публичен семинар за обсъждане на новите леви проекти в ЕС с гост-лектори проф. Серж Воликов (доктор хонорис кауза на НБУ) и Мишел Мазо, като част от Младежка делиберативна асамблея (3 април 2015 г.) и в сътрудничество с Фондация “Фридрих Еберт” и Фондация “Габриел Пери”.


Екип:

  • проф. Антоний Тодоров д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Георги Проданов - преподавател
  • гл. ас. д-р Ирена Тодорова - преподавател
  • Георги Тотев - студент
  • Радостин Райчев - студент
  • Моника Димитрова - студент
  • Иван Иванов - студент