Осигуряване провеждането на II-ра Национална научна конференция с международно участие “Храни”, НБУ

Осигуряване провеждането на II-ра Национална научна конференция с международно участие “Храни”, НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на двудневна научна конференция “Храни - 2” в НБУ (20-21 март 2015 г.) с очаквани 200 делегати.


Постигнати резултати


1. Сборник с резюмета от конференцията и CD с пълен текст пленарни и устни доклади и постери;
2. Популяризиране на НБУ като място за развитие на биологичните науки, изследванията и академичните програми, свързани с качеството на храните и медийно отразяване на събитието.


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател
  • доц. Атанас Близнаков д.н. - преподавател
  • проф. д-р Даниела Пиларска - преподавател