Представяне на Цикъл картини маслена живопис “Quo vadis” в две изложби и презентирането й

Представяне на Цикъл картини маслена живопис “Quo vadis” в две изложби и презентирането й
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анна Тодорова Янева доц. д-р
Статус:
реализиран

Проект отнасящ се до придобиване на академична длъжност „Доцент“ по 8.2. Изобразително изкуство (живопис). Произведенията бяха представени в изложба, в НБУ и в изложба в софийска галерия - галерия NOANTRI, бивша „Impression art“, пред медиите и пред широката общественост. Наименования на картините:
„Пробив” 100х70см., „Низ“ 100х80см., „Път към бъдещето“ 100х80см., „Падналият Ангел ІІ“ 100 х70 см., „Пазителката“ 100х80см., „Легенда за Осоговския манастир“ 100х80см., „Обратната страна“ 100х80см., „Псалм 23“ 100х61см., както и допълнителна „Пейзаж от западна България“, 100х80 см. Бяха представени и други подкрепящи тематиката картини.
Проектът разглежда редица проблеми както между направления и стилове, комбинация на академични и модерни техники до включването на съвременните технологии в изкуството на съвремието.
Целта е разгадавайки символи и състояния да си поставим вечният въпрос, „Quo vadis?“ „Накъде отиваме?”. Доц. д-р Анна Янева доставяйки естетическа наслада на сетивата цели да покаже определени ситуации от съвремието ни такива, каквито са. Провокацията достига до нивото на показност и представяне чрез различни способи на една реалност.

Откриването на изложбата в галерия NOANTRI, бивша „Impression art“ (6 април 2016 г.) бе посветено на юбилея на НБУ, както и на личния преподавателски юбилей на доц. д-р Анна Янева- 20г. преподавателска дейност в НБУ.
Доц. д-р В. Ганева-Маразова, откри изложбата със сериозен изкуствоведски анализ. Проф. д-р Симо Лазаров с екип от петима музиканти, въведе публиката в многобройните съвместни проекти с доц.д-р Анна Янева. Космическата музика на професора и неговия екип звуча по време на откриването на изложбата. Този път звученето бе инспирирано от картините на авторката. Всяка картина представляваше светлинна дъга, облечена в музика.


Екип:

  • доц. д-р Анна Янева - преподавател