Участие с доклад в нумизматична конференция “XVIII Всероссийская нумизматическая конференция”

Участие с доклад в нумизматична конференция “XVIII Всероссийская нумизматическая конференция”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ирина Игоревна Колбасова
Статус:
реализиран

Участие на докторант Ирина Колбасова (деп. “Изкуствознание и история на културата”) с доклад на тема “Професор Богомил Николов създател на българската медалиерна школа” в нумизматична конференция “XVIII Всероссийская нумизматическая конференция”, която ще се проведе от 20 до 25 април 2015 г. в Държавен исторически музей, гр. Москва.

Темата на дисертационния труд на докторантката е в областта на българското медалиерно изкуство и докладът, който ще изнесе е пряко свързан с третата глава от докторската й дисертация “Българско медалиерно изкуство от Освобождението на България до наши дни”.


Екип:

  • Ирина Колбасова - докторант