ReCriRe - Между представителството на кризата и кризата на представителството

ReCriRe - Между представителството на кризата и кризата на представителството
Финансиране:
Външен

Хоризонт 2020

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Анна Славчева Кръстева проф. д-р
Статус:
действащ

Проектът има за цел да установи какъв вид промяна на идентичността се случва в европейските общества след и в резултат на кризите;
Анализът ще бъде използван за формулиране на предложения, подобряващи ефективността на политиките


Екип:

  • проф. д-р Анна Кръстева - преподавател
  • доц. д-р Евелина Стайкова - преподавател
  • Илдико Отова - преподавател
  • Деница Драганова Каменова - преподавател
  • Ваня Георгиева Иванова - преподавател