Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия
Финансиране:
Външен

EOARD

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Георги Илиев Петков доц. д-р
Статус:
действащ


Екип:

  • - преподавател
  • Анелина Ванкова - преподавател