Участие с доклад на Международна конференция “Е-ДЕМОКРАЦИЯ И ОТВОРЕНО ПРАВИТЕЛСТВО” 2015 (INTERNATIONAL CONFERENCE FOR E-DEMOCRACY AND OPEN GOVERNMENT CeDEM’15)

Участие с доклад на Международна конференция “Е-ДЕМОКРАЦИЯ И ОТВОРЕНО ПРАВИТЕЛСТВО” 2015 (INTERNATIONAL CONFERENCE FOR E-DEMOCRACY AND OPEN GOVERNMENT CeDEM’15)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мария Михайлова Николова доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие с доклад на Международна конференция “Е-ДЕМОКРАЦИЯ И ОТВОРЕНО ПРАВИТЕЛСТВО” 2015 (INTERNATIONAL CONFERENCE FOR E-DEMOCRACY AND OPEN GOVERNMENT CeDEM’15)

Проектът цели участие на доц. д-р Мария Николова в Международна конференция “Е-ДЕМОКРАЦИЯ И ОТВОРЕНО ПРАВИТЕЛСТВО”, организирана от Центъра по е-управление, Дунавски университет, гр. Кремс, Австрия с доклад на тема “Е-участие в управлението на градовете – начало и предизвикателства” и в уъркшоп SharePSI и PhD Colloquium в рамките на конференцията (20 – 22 май 2015 г.).


Екип:

  • доц. д-р Мария Николова - преподавател